Opplæring og veiledning for arbeidslivet

MORX tilbyr verdibasert kompetansebistand til virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner som strekker seg over en rekke ulike fagdisipliner innenfor arbeidslivsområdet, for å styrke organisasjonens mål eller enkeltindividets ambisjoner innen yrkeslivet. Opplæringen skreddersys etter ønske og behov, og fokus er relevans, kvalitet og integritet.

Hopp rett ned til innholdet