Opplæring og veiledning for arbeidslivet

MORX tilbyr verdibasert kompetansebistand til verksemder, organisasjonar og enkeltpersonar som strekk seg over ei rekke ulike fagdisiplinar innanfor arbeidslivsområdet, for å styrke organisasjonen sitt mål eller enkeltindividet sine ambisjonar innan yrkeslivet. Opplæringa blir skreddarsydd etter ønske og behov, og fokus er relevans, kvalitet og integritet.

Hopp rett ned til innholdet