Opplæring og veiledning for arbeidslivet

Kurs og førelesingar innan mange ulike fagområde:

Andre tema aktuelt for tillitsvalde og leiarar:

  • Prosjektarbeid
  • Organisasjonsutvikling
  • Kommunikasjon og konflikthandtering
  • Rapportar/utgreiingar

Ta kontakt for nærare avtale

Hopp rett ned til innholdet