Opplæring og veiledning for arbeidslivet

Dette kurset gir ei innføring i hovudavtalanes særskilde stilling i arbeidslivet, formål, oppbygging og innhald, og verknader av å opprette tariffavtale.  Målet er at ein etter avslutta kurs skal bli betre til å nytta eigen hovudavtale i den praktiske kvardagen.

Gjennom praktiske og teoretiske øvingar får deltakarane innsikt i konkrete problemstillingar som har gått gjennom det rettslege systemet, og kva for verknader dette har fått, og kan få, for norsk arbeidsliv.

Kurset kan gjennomførast samla eller oppdelt etter ønskje og behov, og digitalt.

Innhald (m.a.):

Arbeidslivets grunnlov

  • forholdet lov/avtale
  • oppretting/partsforhold

Tvistehandsaming

  • forhandlingar/mekling/arbeidskamp
  • Arbeidsretten

Fredsplikt/streikerett

  • verknader av tariffavtale
  • utvikling/endring av innhaldet i avtalen

Oppsummering/kursavslutning

Gjennomføring og varighet av kurset etter nærare avtale

Hopp rett ned til innholdet