Opplæring og veiledning for arbeidslivet

Per Helge Mork

(per(at)morx.no)

har meir enn tretti års erfaring med utvikling, tilrettelegging og gjennomføring av kurs for medlemmer og tillitsvalde i fagrørsla, og dessutan partssamansette kurs for verksemder.

Eg har undervist i mange ulike emne: arbeidsrett, arbeidsmiljø, organisasjonsarbeid, kommunikasjon, internasjonalt fagleg arbeid, EU/EØS-rett m.m.  Eg har og undervist ved ETUCO/ETUI-E (den europeiske fagforeiningsskulen), og har medverka i fleire internasjonale prosjekt, m.a. utvikling og gjennomføring av digitale undervisningsopplegg.

Opplæringa blir skreddarsydd etter ønske og behov.

Ta kontakt for nærare avtale.

Hopp rett ned til innholdet