Opplæring og veiledning for arbeidslivet

Opplæring i ulike arbeidsrettslige emner, skreddersydd etter ønske og behov

En serie kurs som gir en helhetlig oversikt og innsikt i arbeidsrett. Kursserien kan gjennomføres både sammenhengende, oppdelt eller enkeltvis, etter nærmere avtale. Kan om ønskelig også gjennomføres helt eller delvis digitalt.

Kursene gir en innføring i arbeidsrettens ulike områder, og målet er at man etter endt kurs skal bli bedre til å håndtere arbeidsrettslige problemstillinger.
Gjennom praktiske og teoretiske øvelser får deltakerne innsikt i konkrete saker som har gått gjennom det rettslige systemet, både nasjonalt og internasjonalt, og hvilke virkninger dette har fått, og kan få, for norsk arbeidsliv. Det blir rikelig anledning til å dele og drøfte egne erfaringer, og ta opp aktuelle problemstillinger fra egen hverdag.
Kursene inviterer deltakerne til å diskutere hvilke muligheter arbeidstakere har til å påvirke rettsutviklingen, både gjennom de etablerte institusjonene, og andre arenaer.

Innhold (bl.a.):

Alminnelig rettskildelære
     – forholdet lov/avtale
     – internasjonal rett

Kollektiv arbeidsrett
     – organisasjonsrett
     – tariffavtaler
               » inngåelse
               » virkninger
               » tvistebehandling

Individuell arbeidsrett
     – arbeidsavtalen
               » ansettelse
               » oppsigelse/avskjed/suspensjon

Oppsummering/kursavslutning

Kursseriens gjennomføring og varighet etter nærmere avtale

Hopp rett ned til innholdet