Opplæring og veiledning for arbeidslivet

EØS-avtalen

Hva er egentlig EØS-avtalen? Hva er formålet med den? Hvilke prinsipper bygger den på? Hvordan kom den i stand?

 • «De fire friheter»
 • Prinsippet om ikke-diskriminering/forskjellsbehandling
 • Organisering av EØS-samarbeidet (institusjoner og prosesser)
 • Norge vs EFTA vs EU
 • «reservasjons-/vetorett»
 • Beslutningsprosessene
 • Tvisteløsning (domstolene)

Institusjonene

Hvilke institusjoner har ansvaret for å håndtere forholdet mellom Norge og Europa, hvordan er de sammensatt, og hvilke oppgaver har de?

 • 2-pillarsystemet:
  • EØS-rådet
  • EØS-komiteen
  • ESA
  • EFTA-domstolen

EU/EØS-rett

Hvorfor og hvordan gjennomføres EUs direktiver/forordninger m.m. i norsk rett? Må norske domstoler innrette seg etter avgjørelser i EU-systemet?

 • Internasjonal rett/folkerett vs norsk rett
 • Gjennomføring/implementering
 • EU-domstolen vs EFTA-domstolen

Kursseriens gjennomføring og varighet etter nærmere avtale

Hopp rett ned til innholdet