Opplæring og veiledning for arbeidslivet

Systematisk HMS-arbeid

Opplæring i ulike arbeidsmiljøemner, skreddersydd etter ønske og behov

En serie kurs som gir en mer helhetlig oversikt og innsikt i HMS (helse, miljø og sikkerhet). Kursserien er bygget opp på en slik måte at den kan gjennomføres både sammenhengende, oppdelt eller enkeltvis, etter nærmere avtale.

Kursene gir en innføring i de lovmessige kravene, men det legges stor vekt på deltakelse som verktøy i HMS-arbeidet, og målet er at man etter endt kurs skal være tryggere på hvordan man kan få til et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen.
Kursene inviterer deltakerne til å diskutere hvilke muligheter arbeidstakere har til å påvirke eget arbeidsmiljø, både gjennom de etablerte institusjonene, og andre arenaer

Innhold (bl.a.):

Krav til arbeidsmiljøet
     – hva er et godt arbeidsmiljø?
                   » egenopplevelse
                   » forskning
     – arbeidsmiljølovens krav

Systematisk HMS-arbeid
     – arbeidsmiljølovens krav
                   » internkontroll
     – partssamarbeid
                   » ansvar, roller og oppgaver
                               → internt (AMU/BHT/VO m.fl.)
                               → eksternt (Arbeidstilsynet m.fl.)

Metoder i HMS-arbeidet
     – prosjektmodeller
     – kartleggingsmetoder
     – problemløsning
     – opplæring

Oppsummering/kursavslutning

Kursseriens gjennomføring og varighet etter nærmere avtale

Hopp rett ned til innholdet