Opplæring og veiledning for arbeidslivet

Dette kurset gir en innføring i hovedavtalenes særskilte stilling i arbeidslivet, formål, oppbygging og innhold, og virkninger av å opprette tariffavtale.  Målet er at man etter endt kurs skal bli bedre til å anvende egen hovedavtale i den praktiske hverdagen.

Gjennom praktiske og teoretiske øvelser får deltakerne innsikt i konkrete problemstillinger som har gått gjennom det rettslige systemet, og hvilke virkninger dette har fått, og kan få, for norsk arbeidsliv.

Kurset kan gjennomføres samlet eller oppdelt etter ønske og behov, også digitalt.

Innhold (bl.a.):

Arbeidslivets grunnlov

  • forholdet lov/avtale
  • opprettelse/partsforhold

Tvistebehandling

  • forhandlinger/mekling/arbeidskamp
  • Arbeidsretten

Fredsplikt/streikerett

  • tariffavtalens virkninger
  • utvikling/endring av avtalens innhold

Oppsummering/kursavslutning

Kursets gjennomføring og varighet etter nærmere avtale

Hopp rett ned til innholdet